Zastupitelstvo obce

 

jméno a příjmení

funkce

Ambrož Milan
člen
Ambrož Miroslav
místostarosta
Dohnal Zdeněk
ČLEN
Doležal Antonín
starosta
Fuňák Ladislav
člen
Man Aleš
člen
sTEJSKAL JIŘÍ
člen