Zastupitelstvo obce

jméno a příjmení

funkce

Daňhelová Kateřina
člen
Ambrožová Marie
člen
Ambrož Miroslav
místostarosta
Fuňák Ladislav
člen
Havlík Dalibor
člen
Doležal Antonín
starosta
Man Aleš
člen
Štorek Miroslav
člen
Herych Zdeněk
člen