Zastupitelstvo obce

 

jméno a příjmení

funkce

ING. KUČEROVÁ MARTINA
člen
Ambrož Miroslav
místostarosta
sTEJSKAL JIŘÍ
ČLEN
VYCHYTILOVÁ MICHAELA
starosta
Fuňák Ladislav
člen