Zastupitelstvo obce

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

FUNKCE

MICHAELA VYCHYTILOVÁ 
starostka
MIROSLAV Ambrož 
místostarosta
JIŘÍ sTEJSKAL 
ČLEN
ING. MARTINA KUČEROVÁ 
člen
lADISLAV Fuňák 
člen