POPLATKY OBCE

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024

Obecní úřad v Dolní Vilímči informuje občany, že poplatek za likvidaci komunálního odpadu a poplatek za psa v roce 2024 mohou hradit bezhotovostně na  č. ú. 1466101369 / 0800
do 31. května 2023.

Poplatky za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt: 600 Kč                       

Poplatek právnické osoby za každou přihlášenou popelnici: 1 800 Kč

Poplatek za psa: 100 Kč.

Výběr stočného v roce 2024

Obecní úřad v Dolní Vilímči informuje občany, že poplatek za stočné 2023 mohou hradit bezhotovostně na  č. ú. 1466101369 / 0800.

Poplatek za stočné: 350 Kč / osoba

   

Více informací o výši poplatků získáte na emailové adrese obce: obec@dolnivilimec.cz