Povinné informace

Povinně zveřejňované údaje podle zák. č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název Obec Dolní Vilímeč
2. Důvod a způsob založení Obec Dolní Vilímeč vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 5 členů

– Kontrolní výbor – 3 členové

– Finanční výbor – 3 členové

4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje obce
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad obce Dolní Vilímeč

Dolní Vilímeč 47

588 56 Telč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad obce Dolní Vilímeč

Dolní Vilímeč 47

4.3 Úřední hodiny Pátek 8.00 – 12.00
4.4 Telefonní čísla Starostka  + 420 731 002 954

Administrátorka  + 420 733 738 393

4.5 Čísla faxu Obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.dolnivilimec.cz
4.7 Adresa e-podatelny obec@dolnivilimec.cz
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: wzsawzk
5. Případné platby lze poukázat 1466101369 / 0800

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. 00373656
7. DIČ Není plátcem DPH
8. Dokumenty Naleznete ve složce Dokumenty

Úřední deska

 

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů