Kraj Vysočina – V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA TERMÍNU

26 Kvě

Vyvěšeno : 26. 05.2024

Sejmuto : 10.06.2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – ZMĚNA TERMÍNU